Бетонови дейности

Кофражи


Основни приложения:

  • Производство на бетон
  • Високо строителство
  • Подземно строителство – масови изкопи, укрепване
  • Подложни бетони
  • Торкрет и укрепване на скатове
  • Кофражи